Tổng hợp thị trường


Thông báo thay đổi phí lưu ký

Công ty cổ phần chứng khoán An Thành bắt đầu thu phí lưu ký hộ Trung tâm lưu ký từ ngày 01/01/2014 . Mức phí lưu ký đối với cổ phiếu và chứng chỉ quỹ là 0.4đ/cổ phiếu, chứng chỉ quỹ/tháng. Mức phí lưu ký trái phiếu là 0.2đ/trái phiếu/tháng.

Biểu phí giao dịch ngày 20.8.2013

BIỂU PHÍ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN

Biểu phí này chỉ áp dụng đối với Công ty Cổ phần Chứng Khoán An thành và có hiệu lực từ ngày 03/09/2013.

 

TT

Dịch vụ

Mức phí

MÔI GIỚI

Cổ phiếu và chứng chỉ quỹ

Theo tổng giá trị giao dịch trong ngày

I

Giao dịch trực tuyến qua Internet

0.18%

II

Giao dịch qua các kênh ngoài internet

 

2

Dưới 100 triệu

0.35%

3

Từ 100 triệu đến dưới 300 triệu

0.30%

4

Từ 300 triệu đến dưới 500 triệu

0.28%

5

Từ 500 triệu đến dưới 1 tỷ

0.25%

6

Từ 1 đến dưới 2 tỷ

0.20%

7

Từ 2 tỷ trở lên

0.15%

Trái phiếu

0.1%

LÃI SUẤT CHO VAY

1

Ứng trước tiền bán chứng khoán

0.041%/ngày

2

Lãi suất vay Magin

0.041%/ngày

3

Lãi suất phát vay

0.041%/ngày

LƯU KÝ (THU HỘ TRUNG TÂM LƯU KÝ)

1

Lưu ký Cổ phiếu và chứng chỉ quỹ

0.4đ/cổ phiếu, chứng chỉ quỹ/tháng

2

Lưu ký trái phiếu

0.2đ/trái phiếu/tháng

3

Chuyển khoản Chứng khoán để tất toán tài khoản hoặc chuyển khoản chứng khoán sang Công ty khác theo yêu cầu của khách hàng.

0.5đ/chứng khoán/1 lần chuyển khoản/1 mã chứng khoán ( thu hộ TT lưu ký ) + 50.000 VND ( Tối đa không quá 550.000đ/1 lần/1 mã chứng khoán)

4

Chuyển khoản chứng khoán để thực hiện thanh toán

0,5 đồng / chứng khoán / 1 lần chuyển khoản / 1 mã chứng khoán (tối đa không quá 500.000 đồng / 1 lần / 1 mã chứng khoán)

(Hiện tại Công ty miễn phí)

DỊCH VỤ KHÁC

1

Chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu

100.000đ/1 lần chuyển nhượng

2

Xác nhận số dư tài khoản (tiền hoặc chứng khoán) có dấu công ty

50.000Đ/1 lần

3

In sao kê tài khoản, xem lại chứng từ năm tài chính khác có dấu công ty

50.000Đ/1 lần

4

Chuyển khoản Chứng khoán biếu, tặng, cho, thừa kế

0.1% giá trị GD + phí dịch vụ 200.000đ/ bộ hồ sơ

5

Chuyển nhượng không qua hệ thống của Sở giao dịch Chứng khoán

+ Đối với người bán: 0.35% giá trị cổ    phiếu chuyển nhượng ( Phí tối thiểu 50.000đ/1 bộ hồ sơ)

+ Đối với người mua: 0.25% giá trị cổ phiếu chuyển nhượng ( Phí tối thiểu 50.000đ/1 bộ hồ sơ)

6

Phong tỏa, giải tỏa Chứng khoán

0,1 % tính trên mệnh giá

Tối thiểu: 300.000 đ/ giao dịch, tối đa: 5.000.000 đ/ giao dịch

7

Mở tài khoản

Miễn phí

Ghi chú:

1. Phí môi giới chứng khoán niêm yết được tính trên cơ sở của tổng giá trị giao dịch khớp lệnh trong ngày. (Phí giao dịch được áp dụng cho cả phương thức giao dịch khớp lệnh và giao dịch thỏa thuận).


2. Biểu phí dịch vụ này có thể thay đổi theo từng thời kỳ cho tới khi có thông báo khác thay thế.

 

 

 

 


Hướng dẫn chuyển tiền vào tài khoản chứng khoán của nhà đầu tư tại công ty chứng khoán An Thanh

     Khách hàng chuyển tiền vào tài khoản của công ty chứng khoán An Thành tại ngân hàng Vietcombank hoặc BIDV theo hướng dẫn cụ thể như sau:

- Đối với ngân hàng Vietcombank: Khách hàng điền vào Phiếu nộp tiền tại quầy giao dịch của ngân hàng với nội dung như sau:

     Số tài khoản nhận: 045.100.575.9999
     Tên tài khoản        : Công ty cổ phần chứng khoán An Thành
     Tại                           : Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Thành Công
      Nội dung chuyển tiền: Chuyển tiền vào tài khoản 074C...............(số tài khoản chứng khoán của khách hàng mở tại công ty chứng khoán An Thành)  của Ông/Bà...................... (tên chủ tài khoản mở)

- Đối với ngân hàng BIDV: Khách hàng điền vào Phiếu nộp tiền tại quầy giao dịch của ngân hàng với nội dung như sau:

     Số tài khoản nhận: 122.100.003.32570
     Tên tài khoản        : Công ty cổ phần chứng khoán An Thành
     Tại                           : Ngân hàng BIDV chi nhánh Hà Thành
      Nội dung chuyển tiền: Chuyển tiền vào tài khoản 074C...............(số tài khoản chứng khoán của khách hàng mở tại công ty chứng khoán An Thành)  của Ông/Bà...................... (tên chủ tài khoản mở)

Nhà đầu tư vui lòng liên hệ với môi giới trực tiếp để được hướng dẫn cụ thể.

Biểu phí giao dịch chứng khoán

BIỂU PHÍ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN

Công ty Cổ phần chứng khoán An Thành xin trân trọng thong báo tới quý khách hàng biểu phí giao dịch chứng khoán như sau:

 

STT

Giá trị giao dịch trong ngày của một tài khoản (VNĐ)

Phí áp dụng

1

Cổ phiếu đăng ký giao dịch

 

 

< 400 triệu

0.35 %

 

Từ 400 triệu ? 1 tỷ

0.25 %

 

Từ 1 tỷ  - 2 tỷ

0.2 %

 

> 2 tỷ

0.15 %

2

Cổ phiếu UPCOM

Miễn phí

3

Lưu ký

Miễn phí

4

Mở tài khoản

Miễn phí

 

áp dụng từ ngày: 01/09/2009.

Qui định giao dịch trên thị trường Upcom

-Mở tài khoản: Trước khi thực hiện giao dịch, NĐT cần mở tài khoản giao dịch chứng khoán, lưu ký chứng khoán. Trong trường hợp NĐT đã có tài khoản giao dịch chứng khoán niêm yết thì không cần mở thêm tài khoản giao dịch trên thị trường UPCoM. NĐT đặt lệnh mua/bán chứng khoán tại công ty chứng khoán là thành viên thị trường UPCoM. NĐT không được phép vừa mua vừa bán cùng loại chứng khoán trong 1 phiên giao dịch.

-Hàng hóa giao dịch trên thị trường UPCoM là cổ phiếu của các công ty đại chúng (CTĐC) chưa niêm yết hoặc hủy niêm yết và Trái phiếu chuyển đổi của CTĐC.

-Thời gian giao dịch: NĐT có thể giao dịch mua, bán trực tiếp với CTCK vào bất kỳ thời điểm nào trong ngày làm việc theo quy định tại CTCK. Thời gian thành viên hệ thống đăng ký giao dịch nhập lệnh vào hệ thống đăng ký giao dịch hàng ngày từ 10h00 đến 15h00. Thời gian nghỉ từ 11h30 đến 13h30.

-Đặt lệnh giao dịch: Khi đặt lệnh bán chứng khoán, NĐT phải có đủ số lượng chứng khoán đặt bán trong tài khoản giao dịch chứng khoán. Khi đặt lệnh mua chứng khoán, NĐT thực hiện ký quỹ tiền giao dịch theo mức thỏa thuận với CTCK thành viên.

-Các quy định về giao dịch: Các giao dịch trên UPCoM không quy định đơn vị giao dịch. Khối lượng giao dịch tối thiểu phải là 10 cổ phiếu hoặc 10 trái phiếu. Đơn vị yết giá đối với giao dịch cổ phiếu là 100 đồng, biên độ giao động giá là +/- 10%. Không áp dụng đơn vị yết giá và biên độ giao động giá cho các giao dịch trái phiếu.

-Giá tham chiếu của cổ phiếu đang giao dịch là bình quân gia quyền của các giá giao dịch thỏa thuận điện tử của ngày giao dịch gần nhất. Trường hợp cổ phiếu mới đăng ký giao dịch, trong ngày giao dịch đầu tiên, TTGDCK chỉ nhận lệnh giao dịch thỏa thuận điện tử và không áp dụng biên độ dao động giá.

-Phương thức giao dịch: Giao dịch chứng khoán trên thị trường UPCoM được thực hiện theo phương thức giao dịch thỏa thuận với hai hình thức giao dịch thỏa thuận với hai hình thức: Thỏa thuận thông thường và thỏa thuận điện tử. Hình thức giao dịch Thỏa thuận thông thường được áp dụng khi CTCK thực hiện Mua/Bán với khách hàng, hoặc khách hàng có thể tự thỏa thuận các điều kiện giao dịch với nhau. Sau đó CTCK thực hiện nhập kết quả giao dịch vào hệ thống cùa SGD Chứng khoán Hà Nội. Hình thức Thỏa thuận điện tử được áp dụng trong trường hợp CTCK không đáp ứng được nhu cầu mua/bán của khách hàng. Khi đó CTCK sẽ nhập lệnh chào mua/chào bán của khách hàng vào hệ thống của SGD Chứng khoán Hà Nội. CTCK theo dõi các lệnh chào mua/chào bán có trên hệ thống (tổng hợp từ các CTCK khác trên thị trường) và lựa chọn lệnh phù hợp để thực hiện lệnh giao dịch cho khách hàng.

-Thời gian thanh toán: T+3 cho mọi giao dịch

-Chỉ số giá chứng khoán: UPCoM-Index

-Thông tin về giao dịch: Thông tin về chứng khoán, giao dịch chứng khoán, thông tin công bố từ CTĐC đăng ký giao dịch và các thông tịn quản lý khác trên thị trường UPCoM được đăng tải trên các phương tiện công bố thông tin của:

-UBCKNN: www.ssc.gov.vn;

-SGDCK Hà Nội: www.hnx.vn; www.upcom.hnx.vn; Bản tin chứng khoán;

-Các phương tiện công bố thông tin của CTCK là thành viên hệ thống ĐKGD;

-Các phương tiện công bố thông tin của công ty đại chúng đăng ký giao dịch;

Môi giới chứng khoán

Đến với sàn giao dịch ATSC nhà đầu tư sẽ được tận hưởng những dịch vụ tốt nhất và được chúng tôi chia sẽ những kinh nghiệm hỗ trợ nhà đầu tư hiệu quả nhất theo đúng phương châm của chúng tôi cam kết chất lượng tốt nhất.

Công ty chứng khoán An Thành (ATSC) cung cấp đa dạng các loại dịch vụ bao gồm mở tài khoản, giao dịch chứng khoán, cầm cố chứng khoán, cho vay ứng trước. Khách hàng có thể yên tâm thực hiện quyền về cổ tức, chia tách cổ phiếu, quyền mua cổ phiếu, trái phiếu và quyền tham gia đại hội cổ đông thông qua các dịch vụ của ATSC.


1.Giao dịch chứng khoán

ATSC làm trung gian giúp khách hàng mua, bán các loại chứng khoán đang niêm yết, đăng ký giao dịch.

    * Mức phí môi giới hợp lý.
    * Được cung cấp các thông tin về thị trường chứng khoán, về tài khoản.
    * Nhập lệnh nhanh, chính xác.
    * Thông tin khách hàng được bí mật tuyệt đối.
    * Đặt lệnh qua Internet.
    * Đặt lệnh qua điện thoại.

                  
Đặt lệnh giao dịch trực tiếp

Đây là cách thức đặt lệnh thường gặp. Khách hàng điền phiếu lệnh và gửi trực tiếp cho nhân viên phòng môi giới tại sàn giao dịch của ATSC. Các lệnh giao dịch sẽ được thực hiện nhanh nhất để vào hệ thống giao dịch tại Sở giao dịch chứng khoán, Trung tâm giao dịch chứng khoán.

Giao dịch từ xa (qua Internet, điện thoại)

ATSC sẽ thực hiện các giao dịch trực tuyến mua bán đặt lệnh của khách hàng thông qua dịch vụ đặt lệnh mua bán qua Internet hoặc điện thoại trực tiếp tới số điện thoại của bộ phận nhận lệnh và chăm sóc khách hàng 04.2815188.


Lợi ích của khách hàng:

+       Theo dõi giá chứng khoán biến động qua internet;

+       Đặt lệnh mua bán chứng khoán bất cứ thời điểm nào trong ngày;

+       Đặt lệnh mua bán Chứng khoán qua internet;

+       Kiểm tra số dư tài khoản (tiền, chứng khoán), tình trạng danh mục đầu tư của khách hàng qua internet; 

+       Nhận xác nhận giao dịch qua thư điện tử hoặc điện thoại di động;

+       Nhận bản tin nghiên cứu qua thư điện tử;


2. Cầm cố cổ phiếu Niêm yết và ứng trước tiền bán chứng khoán

ATSC đã phối hợp với nhiều Ngân hàng lớn và uy tín cung cấp dịch vụ cầm cố cổ phiếu niêm yết và ứng trước tiền bán chứng khoán cho nhà đầu tư. Nhà đầu tư có tài khoản giao dịch tại ATSC sẽ được nhân viên môi giới giới thiệu và tư vấn dịch vụ này với đảm bảo mức vay cao nhất, chi phí thấp nhất và thời gian nhanh nhất.


3. Quản lí tài khoản của khách hàng

Số dư tiền và chứng khoán trên tài khoản của khách hàng sẽ được ATSC quản lý trên cơ sở giao dịch mua bán chứng khoán đã thực hiện của khách hàng. Đặc biệt, số dư tiền gửi trên tài khoản của khách hàng vẫn được hưởng mức lãi suất không kỳ hạn trong lúc khách hàng chưa có quyết định đầu tư. Đồng thời mọi thông tin về giao dịch chứng khoán của khách hàng sẽ được giữ bí mật tuyệt đối. Định kỳ hàng tháng, quý, năm hoặc theo yêu cầu của khách hàng, ATSC sẽ cung cấp kịp thời thông tin về số dư tài khoản, các giao dịch trên tài khoản của khách hàng.


4. Hoạt động môi giới OTC

Hoạt động môi giới chứng khoán OTC tại An Thành với:

+       Đội ngũ nhân viên môi giới tận tình, chuyên nghiệp và bài bản, có kiến thức chuyên sâu, đạo đức nghề nghiệp tốt, năng động, hoạt bát và nhanh nhạy với thị trường, luôn sẵn sàng đáp ứng một cách tốt nhất nhu cầu về đầu tư giao dịch chứng khoán OTC của khách hàng. ATSC chuyên tìm kiếm và phân phối các nguồn hàng OTC có giá trị để cung cấp cho thị trường.

+       Cơ chế báo giá linh hoạt và có khả năng thực hiện các yêu cầu giao dịch OTC của khách hàng trong mọi điều kiện của thị trường. ATSC tạo nên các cơ hội gia tăng giá trị vốn đầu tư cho khách hàng và tạo tính thanh khoản cho tài sản là các chứng khoán OTC  do khách hàng đang nắm giữ.

+       Sự tín nhiệm của một tổ chức trung gian tài chính và các quy trình làm việc chặt chẽ an toàn. ATSC có thể là một đại lý trung gian giao dịch cổ phiếu OTC giữa người mua chứng khoán và người bán chứng khoán tốt nhất.


Lợi ích của khách hàng:

    * Khách hàng được mở tài khoản OTC miễm phí.
    * Thực hiện giao dịch OTC trực tiếp tại Công ty.
    * Giảm thiểu rủi ro trong giao dịch.
    * Tạo tính thanh khoản cao cho chứng khoán giao dịch.

Ngoài ra chúng tôi còn cung cấp những dịch vụ giá trị gia tăng như:

    * Thông báo khách hàng kết quả giao dịch bằng thư điện tử hoặc điện thoại sau mỗi phiên giao dịch.
    * Cập nhật thông tin thị trường cho khách hàng bằng bản tin ngày, bản tin tuần và những báo cáo phân tích của công ty.
    * Tư vấn chiến lược đầu tư cho khách hàng thông qua những phân tích về tình hình kinh tế vĩ mô và vi mô.


Phân tích đầu tư ATSC

ATSC, chúng tôi luôn luôn xác định: Đầu tư vào tri thức là khoản đầu tư đem lại lợi nhuận lớn nhất, và rất coi trọng hoạt động nghiên cứu phân tích đầu tư. Đội ngũ chuyên viên nghiên cứu và tư vấn đầu tư của ATSC được tuyển chọn kỹ lưỡng, có trình độ cao và bề dầy kinh nghiệm nhiều năm phân tích thị trường chứng khoán thế giới và Việt Nam. Chúng tôi cam kết cung cấp cho khách hàng các sản phẩm phân tích và dịch vụ tư vấn đầu tư cập nhật, độc lập, khách quan, rõ ràng, đáng tin cậy.

Sản phẩm báo cáo thị trường của chúng tôi hiện tập trung chủ yếu vào các hoạt động: Phân tích nền kinh tế, Phân tích ngành, Phân tích chiến lược thị trường, Nghiên cứu chuyên sâu thị trường và Phân tích cổ phiếu. ATSC cung cấp sản phẩm nghiên cứu và tư vấn đầu tư dưới các hình thức khác nhau như gửi báo cáo, thảo luận trực tiếp, qua điện thoại và hội thảo.

Cơ sở dữ liệu thông tin tài chính rộng lớn của ATSC giúp chúng tôi cung cấp cho khách hàng những thông tin cập nhật nhất về thị trường, tin tức và sự kiện thông qua tra cứu trên trang web của công ty hoặc qua những kênh thông tin tư vấn truyền thống.

Trên cơ sở hoạt động phân tích và nghiên cứu chuyên nghiệp, đội ngũ tư vấn đầu tư của chúng tôi cung cấp cho khách hàng những thông tin cập nhật nhất về biến động của thị trường, các phân tích cơ bản về tình hình hoạt động và sự tăng trưởng của các công ty, các cơ hội đầu tư mới, và các dự đoán về thị trường, qua đó giúp khách hàng đưa ra các quyết định đầu tư sáng suốt dựa trên thông tin đầy đủ.

Lưu ký chứng khoán

 

Công ty Cổ phần Chứng khoán An Thành cung cấp cho Quý khách hàng dịch vụ lưu ký cổ phiếu của các Công ty sau:

1. Lưu ký chứng khoán của các công ty niêm yết trên Sở GDCK Tp.HCM, Trung tâm GDCK Hà Nội;

2. Lưu ký chứng khoán của Công ty đại chúng;

3. Lưu ký chứng khoán OTC

Sử dụng dịch vụ lưu ký chứng khoán của ATSC, Quý khách hàng được hưởng các tiện ích sau:

- Không mất phí dịch vụ.

- nhanh chóng, thuận tiện.

- An toàn

- Hiệu quả

---------------------------------------------------------

Mọi chi tiết xin liên hệ:

Phòng Kế toán lưu ký - Trụ sở chính Công ty

Điện thoại: 04.250.9999/ext:171

Fax: 04.250.6666

Hướng dẫn mở tài khoản tại ATSC

Hướng dẫn mở tài khoản tại ATSC

 

Để tiến hành giao dịch chứng khoán tại Công ty chúng tôi, trước hết Quý khách cần có 02 tài khoản. Một tài khoản tiền gửi giao dịch chứng khoán được mở tại ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank). Mục đích của tài khoản này để quản lý việc nộp và rút tiền khi Quý khách đặt lệnh mua hoặc bán chứng khoán được dễ dàng, thuận tiện và chuyên nghiệp. Một tài khoản chứng khoán do Khối môi giới của Công ty chúng tôi mở. Mục đích của tài khoản chứng khoán này để quản lý các giao dịch liên quan đến chứng khoán.

A.           Mở tài khoản tiền gửi giao dịch chứng khoán tại Ngân hàng Vietcombank

 

Khi mở tài khoản tiền gửi tại Vietcombank, Quý khách cần mang theo các giấy tờ sau:

-          Đối với khách hàng là cá nhân: chứng minh nhân dân (hoặc hộ chiếu).

-          Đối với khách hàng là tổ chức: bộ hồ sơ mở tài khoản của tổ chức bao gồm:

+         Bản sao công chứng giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;

+         Bản sao công chứng đăng ký mã số thuế;

+         Quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng.

 

B.            Mở tài khoản chứng khoán tại ATSC

 

Bước 1: Khi mở tài khoản tại ATSC, Quý khách mang theo giấy tờ sau

-          Đối với khách hàng là cá nhân:

+         Chứng minh nhân dân (hoặc hộ chiếu)

-          Đối với khách hàng là tổ chức:

+         Giấy phép đăng ký kinh doanh (01 bản sao công chứng);

+         Quyết định bổ nhiệm Giám đốc, Kế toán trưởng (01 bản sao công chứng);

+         Chứng minh nhân dân (hoặc hộ chiếu) của người được ủy quyền giao dịch (gồm 01 bản copy với giấy tờ gốc để kiểm tra đối chiếu).

 

Bước 2: Quý khách nhận bộ hồ sơ tại quầy giao dịch gồm: Hợp đồng mở tài khoản (02 bản) và các phụ lục hợp đồng kèm theo (nếu có).

Bước 3: Quý khách điền đầy đủ các thông tin trên bộ hợp đồng, sau đó nộp lại cho nhân viên giao dịch.

Bước 4:Quý khách nhận lại một bộ hồ sơ mở tài khoản bao gồm: Hợp đồng mở tài khoản (01 bản), phụ lục hợp đồng (01 bản), thẻ giao dịch khách hàng.

 

 

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ:

Khối Môi giới chứng khoán

Công ty Cổ phần Chứng khoán An Thành

Tầng 1, tòa nhà 18T2 KĐT Trung Hòa Nhân Chính, Lê Văn Lương, Hà Nội

Tel: (84 4) 250 9999   Fax: (84 4) 250 6666

Email: info@atsc.com.vn

 

Trân trọng cảm ơn Quý khách!

Hướng dẫn giao dịch tại TTGDCK HN

Hướng dẫn giao dịch tài sàn Hà Nội

Để giao dịch tại ATSC, khách hàng cần chú ý:

-          Để đặt lệnh mua chứng khoán, khách hàng phải có số dư tiền mặt bằng 100% giá trị lệnh đặt mua chứng khoán trong tài khoản tiền mặt vào ngày giao dịch (T+0).

-          Để đặt lệnh bán chứng khoán, khách hàng phải có số dư chứng khoán bằng 100% số chứng khoán đặt bán trong tài khoản giao dịch vào ngày giao dịch (T+0).

I.      Đặt lệnh

Bước 1: Quý khách lấy phiếu lệnh tại sàn giao dịch ATSC. Bao gồm:

-          Phiếu lệnh mua

-          Phiếu lệnh bán

-          Phiếu lệnh hủy

-          Phiếu lệnh sửa

-          Phiếu lênh giao dịch chứng khoán thỏa thuận.

Bước 2: Điền đầy đủ thông tin in sẵn trên phiếu lệnh, gồm:

-          Họ và tên chủ tài khoản hoặc người được ủy quyền.

Ví dụ: Nguyễn Văn A

-          Số chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu/ Số ĐKKD

Ví dụ: 123456789

-          Mã tài khoản giao dịch chứng khoán

Ví dụ: 074C000168

-          Mã chứng khoán (viết bằng chữ in hoa)

Ví dụ: ACB, PAN, SDA

-          Số lượng: số chứng khoán giao dịch phải là bội số của 100

Ví dụ: 100, 200, 1100

-          Loại lệnh lệnh giới hạn (LO): là lệnh mua hoặc bán chứng khoán tại một mức giá xác định và có giá trị trong suốt phiên giao dịch.

-          Ký và ghi rõ họ tên.

Bước 3: Quý khách chuyển phiếu lệnh hoàn chỉnh cho Nhân viên nhận lệnh và nhận lại liên 2 (có chữ ký xác nhận của Nhân viên nhận lệnh).

Lưu ý: Không chấp nhận tẩy, xóa trên phiếu lệnh. Nếu viết sai, Khách hàng phải viết lại phiếu lệnh mới.

II.      Một số qui định trên sàn Hà Nội

1.       Loại chứng khoán được giao dịch

Các loại cổ phiếu, trái phiếu đã được đăng ký giao dịch tại TTGDCK Hà Nội.

2.       Thời gian giao dịch

Từ Thứ Hai đến Thứ Sáu hàng tuần, sáng từ 09h đến 11h30, chiều từ 13h đến 14h15 trừ các ngày nghỉ lễ theo quy định của pháp luật hoặc quyết định của UBCKNN.

3.       Phương thức giao dịch

-          Giao dịch thỏa thuận (người mua và người bán có thể thông qua Công ty chứng khoán hoặc tự thỏa thuận với nhau về các điều kiện giao dịch) được áp dụng cho các loại cổ phiếu và trái phiếu.

-          Giao dịch khớp lệnh liên tục: các báo giá của nhà đầu tư sau khi được nhập vào hệ thống sẽ được khớp ngay với các báo giá có mức giá tốt nhất đã chờ sẵn trong hệ thống, được áp dụng cho các loại giao dịch cổ phiếu và trái phiếu.

4.       Khối lượng giao dịch tối thiểu

-          Giao dịch khớp lệnh liên tục

Là bội số của 100 cổ phiếu

-          Giao dịch thỏa thuận (không quy định đơn vị giao dịch):

> 5.000 cổ phiếu

> 100.000.000 đồng (theo mệnh giá) trái phiếu

5.       Đơn vị yết giá

-          Giao dịch khớp lệnh liên tục (đối với cổ phiếu): 100 đồng

-          Giao dịch thỏa thuận và trái phiếu: Không quy định.

6.       Biên độ dao động giá

-          Biên độ dao động giá trong ngày giao dịch đối với cổ phiếu là +/- 7%.

-          Không áp dụng biên độ dao động giá đối với giao dịch trái phiếu.

7.       Nguyên tắc khớp lệnh liên tục

-          Ưu tiên về giá

+         Lệnh mua có mức giá cao hơn được ưu tiên thực hiện trước;

+         Lệnh bán có mức giá thấp hơn được ưu tiên thực hiện trước.

-          Ưu tiên về thời gian

Trường hợp các lệnh mua hoặc lệnh bán có cùng mức giá  thì lệnh nhập vào hệ thống giao dịch trước sẽ được ưu tiên thực hiện trước. Giá thực hiện là giá của lệnh được nhập vào hệ thống trước.

8.       Nguyên tắc xác định giá tham chiếu

-          Giá tham chiếu của cổ phiếu đang giao dịch là bình quân gia quyền của các giá giao dịch trong 15 phút cuối (từ 14h - 14h15) của phiên giao dịch thông thường của ngày có giao dịch gần nhất.

-          Đối với chứng khoán mới đăng ký giao dịch hoặc chứng khoán tạm ngừng giao dịch trong ngày đầu tiên giao dịch hoặc giao dịch trở lại sàn giao dịch không biên độ. Trong ngày tiếp theo, giá tham chiếu này sẽ được tính như trên.

9.       Sửa, hủy lệnh giao dịch khớp lệnh liên tục

-          Việc sửa lệnh, hủy lệnh giao dịch khớp lệnh liên tục chỉ có hiệu lực đối với lệnh gốc chưa được thực hiện hoặc phần còn lại của lệnh gốc chưa được thực hiện.

-          Khách hàng lưu ý phải đảm bảo đủ tỷ lệ ký quỹ sau khi đặt lệnh mới.

10.    Quy định khác

-          Khách hàng chỉ được phép mở tài khoản lưu ký tại trụ sở chính hay một chi nhánh của một Công ty chứng khoán.

-          Khách hàng không được đồng thời đặt lệnh mua và bán một loại chứng khoán trong cùng một ngày giao dịch.

11.    Quy định về thanh toán

 

Giao dịch khớp lệnh liên tục

Thanh toán bù trừ đa phương T+3

Giao dịch thỏa thuận

Khối lượng giao dịch

Hình thức thanh toán

-          Cổ phiếu: 5.000 < KLGD < 100.000 CP

-          Trái phiếu: 100 triệu đồng < KLGD < 10 tỷ đồng (tính theo mệnh giá)

Thanh toán bù trừ đa phương T+3

> 100.000 cổ phiếu

> 10 tỷ đồng mệnh giá trái phiếu

Lựa chọn một trong hai hình thức thanh toán:

-          Thanh toán bù trừ đa phương T+3

-          Thanh toán trực tiếp: do hai bên tự thỏa thuận từ T+1 đến T+3

 

III.      Thông báo kết quả giao dịch

Kết quả giao dịch nhanh chóng được gửi đến Quý khách qua hệ thống tin nhắn SMS, qua Email, hoặc nhận trực tiếp tại sàn giao dịch.

 

Hướng dẫn giao dịch tại SGDCK TP HCM

Hướng dẫn giao dịch TP HCM

Để giao dịch tại ATSC, khách hàng cần chú ý:

-       Để đặt lệnh mua chứng khoán, khách hàng phải có số dư tiền mặt bằng 100% giá trị lệnh đặt mua chứng khoán trong tài khoản tiền mặt vào ngày giao dịch (T+0).

-      Để đặt lệnh bán chứng khoán, khách hàng phải có số dư chứng khoán bằng 100% số chứng khoán đặt bán trong tài khoản giao dịch vào ngày giao dịch (T+0).

I.            Đặt lệnh

Bước 1: Quý khách lấy phiếu lệnh tại sàn giao dịch ATSC. Bao gồm:

-          Phiếu lệnh mua

-          Phiếu lệnh bán

-          Phiếu lệnh hủy

-          Phiếu lênh giao dịch chứng khoán thỏa thuận.

Bước 2: Điền đầy đủ thông tin in sẵn trên phiếu lệnh, gồm:

-          Họ và tên chủ tài khoản hoặc người được ủy quyền.

Ví dụ: Nguyễn Văn A

-          Số chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu/ Số ĐKKD

Ví dụ: 123456789

-          Mã tài khoản giao dịch chứng khoán

Ví dụ: 074C000168

-          Mã chứng khoán (viết bằng chữ in hoa)

Ví dụ: DPM, FPT, SSI

-          Số lượng: số chứng khoán giao dịch phải là bội số của 10

Ví dụ: 10, 20, 110

-          Mức giá: phải nằm trong phạm vi giá trần, giá sàn và phải phù hợp với các quy định về đơn vị yết giá như sau:

 

Mức giá

Cổ phiếu, CC quỹ đầu tư

< 49.900

100 đồng

50.000 - 99.500

500 đồng

> 100.000

1.000 đồng

-          Các loại lệnh:

?     ATO: là lệnh giao dịch tại mức giá khớp lệnh xác định giá mở cửa. Lệnh ATO được ưu tiên hơn lệnh giới hạn, lệnh chỉ có hiệu lực trong phiên giao dịch xác định giá mở cửa. Khách hàng chọn lệnh này chỉ cần ghi ATO vào cột giá.

?         LO: là lệnh mua hoặc bán chứng khoán tại một mức giá xác định và có giá trị trong suốt phiên giao dịch.

?         ATC: là lệnh giao dịch tại mức giá khớp lệnh xác định giá đóng cửa. Lệnh ATC được ưu tiên hơn  lệnh giới hạn, lệnh chỉ có hiệu lực trong phiên giao dịch xác định giá đóng cửa. Khách hàng chọn lệnh này chỉ cần ghi ATC vào cột giá.

-          Ký và ghi rõ họ tên.

Bước 3: Quý khách chuyển phiếu lệnh hoàn chỉnh cho Nhân viên nhận lệnh và nhận lại liên 2 (có chữ ký xác nhận của Nhân viên nhận lệnh).

 

II.            Một số qui định trên sàn HOSE

1.     Loại chứng khoán được giao dịch

Các loại cổ phiếu, chứng chỉ quỹ đầu tư, trái phiếu đã được đăng ký giao dịch tai SGDCK HCM.

2.      Thời gian giao dịch

Từ Thứ Hai đến Thứ Sáu hàng tuần, trừ ngày nghỉ lễ theo quy định của Luật lao động hoặc quyết định của UBCKNN.

-          Đối với cổ phiếu, chứng chỉ quỹ đầu tư:

 

Phiên giao dịch

Phương thức giao dịch

Thời gian giao dịch

1

Khớp lệnh định kỳ - Xác định giá mở cửa

09:00 - 09:15

2

Khớp lệnh liên tục

sáng 09:15 - 11:30

chiều 13:00 - 13:45

3

Khớp lệnh định kỳ - Xác định giá đóng cửa

13:45 - 14:00

4

Giao dịch thỏa thuận

sáng 09:00 - 11:30

chiều 13:00 - 14:15

-          Đối với trái phiếu:

Giao dịch thỏa thuận: sáng 09:00 - 11:30 chiều 13:00 - 14:15

3.      Phương thức giao dịch

-          Giao dịch khớp lệnh định kỳ: là phương thức giao dịch thực hiện trên cơ sở khớp các lệnh mua và bán của khách hàng theo nguyên tắc xác định giá thực hiện như sau:

+         Là mức giá thực hiện được khối lượng giao dịch lớn nhất.

+         Nếu có nhiều mức giá thỏa mãn điểm trên thì mức giá trùng hoặc gần với giá thực hiện của lần khớp lệnh gần nhất sẽ được chọn.

       Nếu vẫn có nhiều mức giá thỏa mãn ở điểm trên thì mức giá cao hơn sẽ được chọn.

-          Giao dịch khớp lệnh liên tục: là phương thức giao dịch thực hiện trên cơ sở lệnh của nhà đầu tư sau khi nhập được vào hệ thống sẽ được khớp ngay với các lệnh đối ứng (nếu có) ở các mức giá tốt nhất đã chờ sẵn trong hệ thống.

-         Giao dịch thỏa thuận: là phương thức giao dịch trong đó người mua và người bán tự thỏa thuận với nhau về các điều kiện giao dịch.

4.      Khối lượng giao dịch

-          Giao dịch lô chẵn: Đơn vị cổ phiếu, chứng chỉ quỹ đầu tư giao dịch từ 10 đến 19.990 đơn vị.

Hình thức giao dịch này được thực hiện theo các phương thức: khớp lệnh định kỳ và khớp lệnh liên tục.

-          Giao dịch thỏa thuận:

Đơn vị cổ phiếu, chứng chỉ quỹ đầu tư giao dịch: ? 20.000 đơn vị

Giao dịch trái phiếu giao dịch

Hình thức giao dịch này được thực hiện thông qua hệ thống giao dịch tuân theo quy định về biên độ dao động giá.

5.      Đơn vị yết giá

-          Giao dịch theo phương thức khớp lệnh

 

Mức giá

Cổ phiếu, CC quỹ đầu tư

< 49.900

100 đồng

50.000 - 99.500

500 đồng

> 100.000

1.000 đồng

 

-          Giao dịch theo phương thức thỏa thuận lô lớn: Không quy định đơn vị yết giá.

6.      Biên độ dao động giá

-          Biên độ dao động giá áp dụng đối với cổ phiếu và chứng chỉ quỹ đầu tư là +/- 5% và không áp dụng biên độ dao động giá đối với trái phiếu.

Giá tối đa = Giá tham chiếu X (1 + biên độ dao động)

Giá tối thiểu = Giá tham chiếu X (1 + biên độ dao động)

-          Giá tham chiếu của Cổ phiếu, Chứng chỉ quỹ đầu tư và Trái phiếu được tính dựa trên giá đóng cửa của ngày giao dịch trước đó.

-          Trường hợp chứng khoán mới được niêm yết, tổ chức niêm yết và đơn vị làm tư vấn niêm yết sẽ đưa ra mức giá giao dịch dự kiến để làm giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên. Trong ngày giao dịch đầu tiên biên độ dao động giá áp dụng là +/- 20%; không cho phép giao dịch thỏa thuận cổ phiếu, chứng chỉ quỹ trong ngày giao dịch đầu tiên. Nếu trong 3 ngày giao dịch đầu tiên, cổ phiếu, chứng chỉ quỹ mới niêm yết vẫn chưa có giá tham chiếu, tổ chức niêm yết sẽ phải xác định lại giá giao dịch dự kiến. Mức giá khớp lệnh trong ngày giao dịch đầu tiên sẽ là giá tham chiếu cho ngày giao dịch kế tiếp. Biên độ dao động giá  +/- 5% được áp dụng từ ngày giao dịch kế tiếp.

7.      Nguyên tắc khớp lệnh

-          Ưu tiên về giá

+         Lệnh mua có mức giá cao hơn được ưu tiên thực hiện trước;

+         Lệnh bán có mức giá thấp hơn được ưu tiên thực hiện trước.

-          Ưu tiên về thời gian

Trường hợp các lệnh mua hoặc lệnh bán có cùng mức giá thì lệnh nhập vào hệ thống giao dịch trước sẽ được ưu tiên trước.

-          Giá thực hiện là giá của lệnh được nhập vào hệ thống trước.

8.      Loại lệnh giao dịch

-          Lệnh giới hạn (LO): là lệnh mua hoặc bán được thực hiện theo mức giá xác định hoặc tốt hơn. Lệnh giới hạn có mức ưu tiên thấp nhất trong các loại lệnh và có hiệu lực đến hết ngày giao dịch nếu không bị hủy.

-          Lệnh giao dịch tại mức giá mở cửa (ATO): là lệnh mua hoặc bán được thực hiện theo mức giá mở cửa. Lệnh ATO có thứ tự ưu tiên cao nhất và chỉ có hiệu lực trong phiên 1.

-          Lệnh giao dịch tại mức giá đóng cửa (ATC): là lệnh hoặc bán được thực hiện theo mức giá đóng cửa. Lệnh ATC có thứ tự ưu tiên cao nhất và chỉ có hiệu lực trong phiên 3.

9.  Quy định về thanh toán

-          Giao dịch khớp lệnh: Thanh toán bù trừ đa phương T+3

-          Giao dịch thỏa thuận:

+         Thanh toán bù trừ đa phương T+3 đối với cổ phiếu và chứng chỉ quỹ

+         Thanh toán trực tiếp: hai bên tự thỏa thuận T+1 hoặc T+2 đối với trái phiếu.

10.  Quy định về hủy lệnh

-          Chỉ có thể hủy lệnh không khớp hoặc phần lệnh chưa khớp.

-        Trong các phiên giao dịch khớp lệnh định kỳ nhà đầu tư không thể hủy lệnh đã đặt trong phiên.

-          Nhà đầu tư có thể hủy lệnh đã đặt trong phiên khớp lệnh liên tục.

11.  Quy định khác

-        Khách hàng chỉ được phép mở tài khoản lưu ký tại trụ sở chính hay một chi nhánh của một Công ty chứng khoán.

-          Khách hàng không được đồng thời đặt lệnh mua và bán một loại chứng khoán trong cùng một ngày giao dịch.

 

III.         Thông báo kết quả giao dịch

Kết quả giao dịch nhanh chóng được gửi đến Quý khách qua hệ thống tin nhắn SMS, qua Email, hoặc nhận trực tiếp tại Sàn giao dịch.